Spray-målar

Sprutmålning är en målningsteknik där en anordning sprutar beläggningsmaterial genom luften på en yta.
De vanligaste typerna använder komprimerad gas - vanligtvis luft - för att finfördela och rikta färgpartiklarna.

Spraymålning applicerad på silikonprodukter är att spruta en färg eller beläggning genom luften på silikonytan.

Fördelar

 Intelligent kontroll

 Slät och enhetlig beläggning

 Exakt sprutväg

 Högeffektiv filtrering och lufttillförsel

av reningssystemet

 Flervinkeljustering

elektrofilter

LÄR MER OM VÅRT FÖRETAG