Spray-målar

Spraymålning är en målningsteknik där en anordning sprutar beläggningsmaterial genom luften på en yta.
De vanligaste typerna använder komprimerad gas - vanligtvis luft - för att finfördela och rikta färgpartiklarna.

Spraymålning som appliceras på silikonprodukter är att spraya en färg eller beläggning genom luften på silikonytan.

Fördelar

 Intelligent kontroll

Smidig och jämn beläggning

Exakt sprutväg

Högeffektiv filtrering och lufttillförsel

av reningssystem

Flervinkeljustering

elektrofilter

LÄS MER OM VÅRT FÖRETAG