Självhäftande baksida

Självhäftande baksida är i form av ett ensidigt lim som fästs på produktens baksida och elektroniskt plast- eller hårdvarumaterial för att uppnå funktionella resultat.

Självhäftande baksida på silikondelar förbises ofta men är en nyckelfunktion som kan hjälpa till vid montering, vilket ofta minskar kostnaderna på grund av bättre genomströmning.

Fördelar

 lätt att installera

 stark viskositet

 bra kemikalie- och mjukningsbeständighet

 excellent

långsiktigt åldrande

 måttlig värmebeständighet

hög skal och skjuvning

förmågan att motstå extrema miljöer