Självhäftande baksida

Självhäftande baksida är i form av ensidigt lim fäst på baksidan av produkten, och elektronisk plast eller hårdvara för att uppnå funktionella resultat.

Självhäftande baksida på silikondelar förbises ofta men är en nyckelfunktion som kan hjälpa till vid montering, vilket ofta minskar kostnaderna på grund av bättre genomströmning.

Fördelar

lätt att installera

stark viskositet

god kemikalie- och mjukgöringsbeständighet

excellent

långvarigt åldrande

måttlig värmebeständighet

hög skal och skjuvning

förmågan att motstå extrema miljöer